Recreation

        Simi Valley Reporter                          Oak Park News                      Age 50+ Brochure
       Sept 2019 - Jan 2020                     Sept 2019 - Jan 2020               Aug 2019-Feb 2020
       Reporter Cover Fall 2019                   OP News FW 2019 Cover            Fall 2019 50 brochure COVER
           Simi Valley Reporter                        Oak Park News
               May - Aug 2019                             May - Aug 2019  

      Summer 2019 Reporter Cover                  Oak Park Sp Su 2019 Revised
           Simi Valley Reporter                        Oak Park News
              Jan - April 2019                             Jan- April 2019
      Winter 2019 Cover-Revised_Page_1              OakParkWinterSpring2019Brouchure
             Simi Valley Reporter                     Oak Park News         
              Sept - Dec 2018                          Sept - Dec 2018 
      Front Cover Fall 2018             OakParkFall2018Brochure Cover


         Simi Valley Reporter                        Oak Park News
          May - August 2018                        May - August 2018
      Summer 2018 Brochure Cover Final           Oak Park Summer 2018 Cover

          Simi Valley Reporter                        Oak Park News
          January - April 2018                     January - April 2018
     Winter 2018 Cover Final            OP Cover Winter 2018

          Simi Valley Reporter                        Oak Park News
      August - December 2017              August - December 2017
      Fall 2017 Front Cover - Final             OP Fall 2017 Cover
 
  

        Simi Valley Reporter                          Oak Park News
           May - August 2017                         May - August 2017

     Su2017 Reporter Cover Web           Oak Park SprSumm 2017 Cover                 Simi Valley                                 Oak Park News

         Winter 2017 Reporter                           Winter 2017

     RSRPD WintSpr 2017 Cover Page               Oak Park WintSpr 2017 Cover Page                 Simi Valley                                 Oak Park News
            Fall 2016 Reporter                               Fall 2016


    Reporter Cover         Oak Park Fall cover